Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātība „Ģeoīda modelis”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.08.2016

Zinātība „Ģeoīda modelis” ir ģeoīda modelis ar precizitāti aptuveni līdz 1 centimetram Vidzemes un Latgales reģioniem, kas izstrādāts, pielietojot tādu metodiku datu iegūšanai un apstrādei, kas nodrošina iespēju modeli papildināt visai Latvijas teritorijai. Ģeoīda modeļa augstā precizitāte ir sasniegta, pielietojot Digitālās galīgo elementu augstuma referencvirsmas metodi, izmantojot nivelēšanas tīkla punktu datus un veicot to sasaisti ar Globālās navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) noteiktajiem elipsoidālajiem augstumiem.

Ģeoīda modeļa izstrādē veikti ilgstoši GNSS mērījumi 280 augstākās klases nivelēšanas punktos, uzkrājot GPS un GLONASS satelītu informāciju. Datu apstrādei izmantota gan Bernes Astrofizikas observatorijas (Šveice) starptautiski atzītā programmatūra, gan Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtā izstrādātā programmatūra, kā arī starptautisko GNSS novērojumu dienestu dati, apstrādes metodes un satelītu orbītu un pulksteņu korekcijas. Ģeoīda modeļa aprēķiniem lietota Karlsruhes lietišķo pētījumu universitātē (Vācija) izstrādātā programmatūra “DFHRS”, kas pamatojas uz globālo gravimetrisko modeļu paaugstinātas precizitātes piesaisti vietējam nivelēšanas tīklam.

Ģeoīda modelis uzrāda patlaban augstāko precizitāti ar GNSS tehnoloģijām iegūto mērījumu reducēšanai uz Latvijas normālo augstumu sistēmu LAS’14. Ģeoīda modeļa standartkļūdas vērtība ir ap 1 cm, bet  90% gadījumos ģeoīda neprecizitāte nepārsniedz 1,2 cm. Ģeoīda modelis nosedz Latgali, Vidzemi un daļēji Zemgali, tai skaitā Rīgu, Jelgavu, Bausku.

Piedāvājumu iesniegt līdz šā gada 31. augustam. Jautājumus par sarunu procedūras norisi uzdot Jānim Bikšem (Tālrunis: 29844924; e-pasts: Janis.Bikse[at]lu.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Gunārs Silabriedis (Tālrunis: 67034435, e-pasts: Gunars.Silabriedis[at]lu.lv).