Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izgudrojumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.01.2017

Latvijas Universitāte piedāvā uzņēmējiem iegādāties astoņu jaunu LU radītu intelektuālā īpašuma objektu izmantošanas tiesības

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) lietišķo pētījumu projektu ietvaros LU zinātnieki radījuši virkni izgudrojumu, ko piedāvā Latvijas uzņēmumiem izmantot savu produktu un pakalpojumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Patlaban tiek piedāvāts iegādāties 15 zinātnisko izstrādņu, no kurām astoņas ir jaunas, izmantošanas licences. Trešajā kārtā plānots licencēt piecpadsmit zinātniskās izstrādnes.

Informācija interesentiem:

Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā, izsakot savu cenas piedāvājumu interesējošam objektam. Sarunu procedūru var veikt elektroniski, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, vai protokolētā tikšanā klātienē. Izsakot piedāvājumu rakstiski,, iesniedzējam tas jāapstiprina ar personas parakstu, bet, piedāvājumu izsakot klātienē, tas jāapstiprina, parakstoties protokolā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz pa faksu vai elektroniski, pretendentam līdz piedāvājuma izteikšanas beigām jāapliecina piedāvājums ar parakstu (vēstules, iesnieguma vai tikšanās protokola formātā) vai ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums jāparaksta piedāvājuma iesniedzēja valdes priekšsēdētājam vai tam īpaši pilnvarotai personai.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz katram projektam atbilstošam iesniegšanas datumam, pēc kura nedēļas laikā tiek noslēgts līgums. Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko cenu konkrētajam intelektuālā īpašuma objektam. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem atsakās slēgt līgumu pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas, līgumu tiek piedāvāts slēgt nākamā izdevīgākā piedāvājuma pretendentam.

Interesenti tiek aicināti pieteikties arī ārpus sarunu procedūras kārtām, sūtot e-pastu uz tp@lu.lv vai zvanot uz 29844924.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem LU notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 14.

Information about technology in english

 

Detalizēta informācija par piedāvātajiem intelektuālā īpašuma objektiem, kuriem var iegūt izmantošanas tiesības: