Latvijas Universitātes Studiju kvalitātes rokasgrāmata

1. Ievads

2. LU kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi

3. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

4. Studentu centrētas studijas un vērtēšana

5. Studentu uzņemšana, studiju gaita, studiju rezultātu atzīšana, grāda/kvalifikācijas piešķiršana

6. Mācībspēku kvalitātes nodrošināšana

7. Studiju resursi un atbalsts studentiem

8. Informācijas pārvaldība

9. Sabiedrības informēšana

10. Pastāvīga studiju programmu uzraudzība un pilnveide

11. Ārēja kvalitātes nodrošināšana