Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs Pieteikties PPMF 160 610,00
Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs  PPMF 160 610,00
Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs  PPMF 160 bezmaksas
Otrās svešvalodas skolotājs  PPMF 160 610,00
Otrās svešvalodas (vācu) skolotājs  PPMF 160 bezmaksas
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv