Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Montesori medicīniskā pedagoģija  MF SPC 264 790,00
Mūsdienīga mācību  procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem  ir  vidēji  smagi un smagi garīgās attīstības  traucējumi  vai  vairāki smagi  attīstības  traucējumi  PPMF 72 284,00
Pedagoģiskā  procesa  raksturīgākās  iezīmes  darbā  ar  bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi  PPMF 72 284,00
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības  PPMF 72 284,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

MF SPC - Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centrs
Atbildīgais par īstenošanu: prof. Valdis Folkmanis
Tālr.: 670333816
E-pasts: sociala.pediatrija@lu.lv