Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Garīgas veselības veicināšana skolās Pieteikties PPMF 48 78,00 (30 cilvēku grupai)
58,00 (40 cilvēku grupai) 
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv