Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Garīgas veselības veicināšana skolās  PPMF 48 Bezmaksas*

*notiek ERASMUS+ projekta ietvaros

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Baiba Upīte
metodiķe
Tel.: 67034814
E-pasts: baiba.upite@lu.lv