Programmas nosaukums  Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Argumentācija I  VFF 8 25,00
Demokrātijas ideoloģijai atvērta klase Pieteikties PPMF 80 126,55
Ētiskās teorijas: filozofija skolotājiem  VFF 8 25,00
Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika  PPMF 240 780,00
Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika  PPMF 160 610,00
Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 25,00
Svarīgākais par kultūru un ekonomiku Latvijas PSR 21.gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 25,00
Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 29,00
Svarīgākais par viduslaikiem 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem  VFF 8 25,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

VFF – Vēstures un filozofijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ginta Ieva Bikše
LU Vēstures un filozofijas fakultātes lektore
Tel.: 25413188
E-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv