Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Atbalsts pozitīvai uzvedībai  PPMF 36 76,00

Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura izglītības un izcilības veicināšanai 

PPMF 36 76,00
Sociālais pedagogs PPMF 160 658,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv