Deklarētā kontaktadrese:
Ja persona ir nepilngadīga (līdz 18 gadiem), līgumu paraksta vecāki vai aizbildņi (ja nav vecāku), lūgums noteikti aizpildīt prasīto informāciju
Pilngadīgajiem šo informāciju aizpildīt nav nepieciešams.