Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts - BAASIK PPMF 36 bezmaksas**

Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts - BAASIK klīniskā pieeja (neformālā izglītības programma)

PPMF 36 bezmaksas**
Pirmsskolas saturs un didaktika  PPMF 80 284,00
Pirmsskolas skolotāju digitālā kompetence  PPMF 16 bezmaksas
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Inga Liepiņa
LU PPMF  Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības eksperts
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

** Kursi notiek LU un Pārresoru koordinācijas centra līguma "Priekšizpēte vienotā bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei" ietvaros