Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts - BAASIK PPMF 36 bezmaksas**
Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekts - (BAASIK) - klīniskā pieeja PPMF 36 bezmaksas**
Pirmsskolas saturs un didaktika* Pieteikties PPMF 80 284,00
Pirmsskolas skolotāju digitālā kompetence  PPMF 16 bezmaksas
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Inga Liepiņa
LU PPMF  Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības eksperts
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

* Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa

** Kursi notiek LU un Pārresoru koordinācijas centra līguma "Priekšizpēte vienotā bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei" ietvaros

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv