Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Dabas zinātnes) AkD 16 Bezmaksas
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Humanitārās un mākslas zinātnes)  AkD 16 Bezmaksas
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Inženierzinātnes un tehnoloģijas)  AkD 16 Bezmaksas
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes)  AkD 16 Bezmaksas
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Medicīna un veselības zinātnes)  AkD 16 Bezmaksas
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem (Sociālās zinātnes)  AkD 16 Bezmaksas
Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem PPMF 72 Bezmaksas
Pedagoģiskās darbības pamati* (72 h) Pieteikties PPMF 72 284,00
Pedagoģiskās darbības pamati (100 h)  PPMF 100 bezmaksas
Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)* Pieteikties PPMF 72 284,00
Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai* Pieteikties PPMF 72 284,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Inga Liepiņa
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

AkD – Akadēmiskais departaments
Kontaktinformācija:
Aleksandra Kjakste Aleksandra.kjakste@lu.lv
Sigita Strūberga Sigita.struberga@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv