Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem  AkD 16 98,00
Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem Pieteikties PPMF 72 326,00
Pedagoģiskās darbības pamati (72 h) Pieteikties PPMF 72 284,00
Pedagoģiskās darbības pamati (100 h)  PPMF 100 bezmaksas
Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)  PPMF 72 284,00
Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai  PPMF 72 284,00
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Inga Liepiņa
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

AkD – Akadēmiskais departaments
Kontaktinformācija:
Aleksandra Kjakste Aleksandra.kjakste@lu.lv
Sigita Strūberga Sigita.struberga@lu.lv