Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā** FMOF 24 60,00
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā** FMOF 24 60,00
Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs ĶF 240 370,00
Varbūtību teorija un statistika vidusskolā***  FMOF 12 45,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs  ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs (bezmaksas)  ĶF 240 bezmaksas
 

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Maruta Avotiņa
LU FMOF lektore
Tel.: 26111479
E-pasts: maruta.avotina@lu.lv
***Māra Delesa-Vēliņa
LU FMOF pētniece
Tel.: 29662398
E-pasts: mara.velina@lu.lv

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ilze Gaile
LU ĶF sekretāre
Tel.: 26437518
E-pasts: kf@lu.lv