Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Mācīšanās lietpratībai 1.–3. klasē SIIC 36 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšanās lietpratībai 4.–6. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets SIIC 36 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšanās lietpratībai 7.–9. klasē – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets SIIC 36 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšana un mācīšanās lietpratībai SIIC 60

150,00

Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei SIIC 48 180,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Matemātika I SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā  1.–6. klasei. Matemātika II (mācību satura padziļinājums 4.–6. klase) SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6.klase. Matemātika III (mācību satura padziļinājums 5.–6. klase) SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.–6. klasei. Dabaszinības I SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve  sākumskolā  1.–6. klasei. Dabaszinības II (mācību satura padziļinājums 4.–6. klase) SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6.klase. Dabaszinības III (mācību satura padziļinājums 5.–6. klase) SIIC 12 45,00
Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6.klase. Pirmie soļi robotikā, izmantojot Lego Mindstorms EV3 SIIC 12 45,00
Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās SIIC 18 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā SIIC 18 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mūsdienīgas mācīšanās mērķi, to sasniegšanas ceļi un vērtēšana. Mācīšana un mācīšanās lietpratībai – ievads SIIC 12 30,00
Uz konkrētu skolēna sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošana un analīze dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos SIIC 24 42,69
 

SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
Tel.: 67033740, 29145697
E-pasts: dace.rutina@lu.lv