Programmas veids Neformālās izglītības programma
Anotācija

Programmas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar limfas veidošanās un cirkulācijas mehānismiem organismā, tās uzdevumiem un nozīmi organisma imunitātes funkciju nodrošināšanā, kā arī limfrites patoloģisko procesu rašanās mehānismiem un to laicīgām novēršanas iespējām. Sniegt zināšanas par populārākajām ķermeņa attīrīšanas metodēm, jaunākajām uztura stratēģijām organisma ilgtspējas veicināšanai, kā arī izmēģināt praktiski pielietojamu Pilašu vingrinājumu kompleksu limfātiskās sistēmas tonizēšanai.

Uzdevumi – radīt izpratni par limfātiskās sistēmas anatomisko uzbūvi un fizioloģisko procesu noriti tajā. Informēt par organismam nevēlamajiem cilvēka dzīves aspektiem, kuri veicina slimību veidošanos, kā arī to novēršanas profilaktisko pasākumu kopu.

Mērķgrupa/prasības iepriekšējai izglītībai (ja attiecināms) Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma.
Mācību periods un īstenošanas forma 8 stundas; 2023.gada 7. oktobris
mācīšanās forma – klātienē/ MS Teams vai Zoom platformā.
Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas LU Apliecība
Dalības maksa EUR 60,00
Kontaktinformācija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs. Rita Ābele, rita.abele@lu.lv, T. 67034825
Datums,  līdz kuram atvērta aktīvā pieteikšanās saite 07.10.2023.
Programmas vadītājs un mācībspēki Programmas vadītājs - Ineta Miškuna, Mg.uzņēmējdarbības vad.
Bankas konts mācību apmaksai  
Cita informācija  
Pieteikties