Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Svarīgākais par aizvēsturi 21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem”

Programmas mērķauditorija: vēstures un sociālo zinību skolotāji.

Anotācija:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas mērķis ir informēt vēstures un sociālo zinību skolotājus par pasaules un Latvijas aizvēstures jaunākajām atziņām un pētnieciskajām pieejām, lai veicinātu šo zināšanu integrēšanu skolas mācību procesā.

Uzdevumi:

1. Sekmēt izpratni par aizvēstures nozīmīgākajiem fenomeniem, to izpētes modernajām metodēm un raksturošanas produktīvākajiem paņēmieniem.

2. Paplašināt priekšstatus par aizvēstures kultūras mantojuma būtību, transformāciju un pārnesi.

3. Sniegt informāciju par nozīmīgākajiem jaunākajiem atklājumiem un atziņām pasaules un Latvijas aizvēsturē.

4. Pilnveidot prasmi analizēt un apkopot informāciju no dažādiem vēstures avotiem un pētījumiem.

Programmu īstenos pedagogi: Asoc. prof. Andris Šnē, Asoc. prof, Armands Vijups, lektore Elīna Guščika un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieks Mārcis Kalniņš.

Plānoto nodarbību tēmas:

  1. Latvijas aizvēstures hronoloģijas un periodizācijas aktuālie jautājumi;
  2. Jaunākie atklājumi un izpētes metodes aizvēsturē: cilvēces antropoģenēze jaunāko atklājumu gaismā;
  3. Aizvēstures, politikas un identitātes veidošanās mijiedarbība: Senlatvijas mīts Latvijas vēsturē, tā veidošanās un attīstība 19. un 20. gadsimtā;
  4. Avoti un to izpētes metodes aizvēstures pētniecībā un arheoloģiskā mantojuma saglabāšana.

Programmas apjoms: 8 stundas

Paldies par Jūsu izrādīto interesi! Pieteikumu pieņemšana programmā ir slēgta. Sasniegts grupas maksimālais dalībnieku skaits. Ja Jūs interesē šī programma, aicinām par to informēt, rakstot e-pastu ginta_ieva.bikse@lu.lv, lai pietiekama interesentu skaita gadījumā apsvērtu atkārtotu programmas īstenošanu tuvākajā laikā.

Kontaktpersona: Vēstures un filozofijas fakultātes lektora p. i. Ginta Ieva Bikše (e-pasts: ginta_ieva.bikse@lu.lv, t. 25413188)