Programmas veids* Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
Anotācija* Programmas mērķis ir nodrošināt pedagogam iespēju padziļināt zināšanas par kompleksu pieeju garīgās veselības veicināšanai izglītības iestādēs un apgūt metodes, kas veicina pedagogu un bērnu/skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes un stiprina dzīvesspēku, kā arī mazina sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu attīstības riskus

Uzdevumi:
  1. Padziļināt zināšanas par kompleksu pieeju vispārējās garīgās veselības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās skolās.
  2. Padziļināt izpratni par sociāli emocionālo mācīšanos un tās lomu pedagogu garīgās veselības veicināšanā.
  3. Padziļināt izpratni par dzīvesspēku un tā lomu pedagogu garīgās veselības veicināšanā.
  4. Apgūt prasmi izmantot pedagogiem paredzēto rokasgrāmatu viņu garīgās veselības veicināšanai.
  5. Padziļināt izpratni par sociāli emocionālo mācīšanos un tās lomu bērnu/skolēnu garīgās veselības veicināšanā.
  6. Padziļināt izpratni par dzīvesspēku un tā lomu bērnu/skolēnu garīgās veselības veicināšanā.
  7. Padziļināt izpratni par iespējām mazināt sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu attīstības riskus izglītības iestādēs.
  8. Apgūt prasmi izmantot skolotāja rokasgrāmatu ar papildmateriāliem, lai sekmīgi vadītu nodarbības garīgās veselības veicināšanai.
Mērķgrupa/prasības iepriekšējai izglītībai* (ja attiecināms) Pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuri veic grupas vai klases audzinātāja pienākumus.
Mācību periods un īstenošanas forma* Programmas apguves procesā tiek plānots viens iešsaistes seminārs un 3 supervīzijas. Mācības notiek attālināti tiešsaistē MS Teams platformā.
Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas* Apliecība
Dalības maksa EUR* 78,00 (30 cilvēku grupai)
58,00 (40 cilvēku grupai) 
Kontaktinformācija* ginta.ramane@ lu.lv
Datums,  līdz kuram atvērta aktīvā pieteikšanās saite* 30.09.2023.
Programmas vadītājs un mācībspēki** PPMF, prof. Baiba Martinsone
Bankas konts mācību apmaksai**  
Cita informācija**  
Pieteikties