Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs  ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs (bezmaksas)  ĶF 240 bezmaksas
Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs  ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs (bezmaksas)  ĶF 240 bezmaksas
Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs Pieteikties ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs (bezmaksas)  ĶF 240 bezmaksas

Dabaszinību satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 370,00
 

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Ilze Gaile
LU ĶF sekretāre
Tel.: 26437518
E-pasts: kf@lu.lv