Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs ĶF 240 370,00

 

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Jāzeps Logins
LU ĶF dekāns
Tel.: 29456579
E-pasts: jazeps.logins@lu.lv