Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs ĶF 240 370,00
Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs ĶF 240 370,00

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 Bezmaksas

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 Bezmaksas

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 Bezmaksas

Dabaszinību satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 Bezmaksas

 

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Jāzeps Logins
LU ĶF dekāns
Tel.: 29456579
E-pasts: jazeps.logins@lu.lv