Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse Pieteikties PPMF 160

240,00
(LU darbiniekiem)

320,00
(citu augstskolu darbiniekiem)

Studējošo caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta izmantošana studiju rezultātu formulēšanā un novērtēšanā  PPMF 16 bezmaksas
 

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv

Sanita Baranova
PPMF Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Asociētais profesors
Tel.: 28720099 
E-pasts: sanita.baranova@lu.lv