Programmas mērķis – apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Programmu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās.

Programmu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.

Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās  grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms.

Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā.

Programmas noslēgumā ir paredzēta ieskaite, kur katram programmas dalībniekam jāapraksta trīs EKG par programmā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms – 40 stundas

Programmas vadītājs – Silvija Hansone

Kontaktpersona – Gunta Mežakunga

Tālrunis: 26599035

e-pasta adrese: gunta.mezakunga@lu.lv

Piesakoties lūgums norādīt arī savu specialitāti.

Programmas norises laiks:

29.aprīlis 2022.gads 17.00-20.00
30.aprīlis 2022.gads 9.00-15.00
27.maijs 2022.gads 17.00-20.00
28.maijs 2022.gads 9.00-15.00
3.jūnijs  2022.gads 17.00-20.00
4.jūnijs 2022.gads 9.00-15.00
10.jūnijs 2022.gads 17.00-20.00
11.jūnijs 2022.gads 9.00-15.00

Programmas norises vietaMS TEAMS

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Konta Nr.:  LV10RIKO0000082414423
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda kursu dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MF Tālākizglītības centra  tālākizglītības kursi – ”Elektrokardiogrāfija II

Pieteikties