Deklarētā/kontaktadrese:

Ja persona ir nepilngadīga (līdz 18 gadiem), līgumu paraksta vecāki vai aizbildņi (ja nav vecāku), lūgums noteikti aizpildīt prasīto informāciju:

Pilngadīgām personām šo informāciju aizpildīt nav nepieciešams