Diplomas de Español como Lengua Extranjera 2019

DELE eksāmens 2019

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē  sadarbībā ar Servantesa institūtu vairākas reizes gadā  rīko  spāņu valodas eksāmenu DELE. DELE ir Spānijā izstrādāts centralizēts spāņu valodas zināšanu un prasmju pārbaudes eksāmens. LU rīko DELE eksāmenu  trijās  sesijās: aprīlī, maijā un novembrī.  Eksāmenu var kārtot vienā no sešiem līmeņiem:  A 1 – A2 , B1 – B2, C1 – C2. Diplomus piešķir un izsniedz Spānijas Izglītības un kultūras ministrija un tās vārdā Servantesa institūta direktors.   

  • Eksāmenu iespējams kārtot nebraucot uz Spāniju
  • Eksāmena  saturs, forma, norise un vērtēšana ir izstrādāti sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem atbilstoši Eiropas Padomes noteiktajiem valodas prasmju  (ALTE 2.) līmeņiem.
  • Eksāmena rezultātus atzīsts visas Spānijas, Latīņamerikas un ES augstskolas un iestādēs
  • Eksāmena rezultāti ir diferencēti
  • Eksāmena rezultātus pārbauda centralizēti Spānijā
  • Iegūtie diplomi ir beztermiņa
  • Eksāmena paraugi un informācija atrodami internetā: http://examenes.cervantes.es/dele/
  • Eksāmena pieteikuma veidlapa,  pieteikšanās kārtība un cita informācija atrodama šeit: www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/starptautiskie-valodu-eksameni/

Notiek bezmaksas kandidātu testēšana un tiek piedāvātas pasniedzēju konsultācijas. Eksāmenu kalendārs, pieteikuma veidlapa un cita noderīga informācija ir pielikumā. Informācija un pieteikšanās: LU Dele Centrs, Rīgā, Visvalža iela, 4a, kab. 322.  Talr.: +371 67 03 49 30, mob. 26  42 54 74; e-pasts: diplomasdele@lu.lv vai alla.placinska@lu.lv

CENAS 2019:   A1 – 56 €,  A2 – 67 €,   B1 – 82 €,  B2 – 90 € , C1 – 102 €,  C2 – 116 €    

Eksāmena kalendārs un cenas / Calendario y precios

Informācijas spāņu valodā / Información en español

Kā pieteikties / ¿Cómo inscribirse?

Pieteikuma veidlapa / Formulario de inscripción 2019