Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) rīko profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums), kas paredzēts multidisciplināriem radiogrāfijas speciālistiem, kuri ieguvuši kvalifikāciju “Radiogrāfers” vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kuri vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju vai atjaunot reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kuriem ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums. 

Pārbaudījumā ir iekļauti 88 daudzizvēļu jautājumi, 9 prasmju praktiskās pārbaudes uzdevumi un 3 klīnisko situāciju uzdevumi: 

Jautājumu temats  Jautājumu vai uzdevumu skaits 
Teorētiskā daļa 88
Rentgenogrāfiskie izmeklējumi  20
Rentgenoskopiskie izmeklējumi  5
Mamogrāfiskie izmeklējumi  10
Datortomogrāfijas izmeklējumi  15
Magnētiskās rezonanses izmeklējumi  15
Ultrasonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšana  3
Kodolmedicīnas izmeklējumi un terapeitiskās procedūras, ieskaitot hibrīdos izmeklējumus  10
Staru terapijas procedūras  10
Praktiskā daļa 9
Rentgenogrāfisko projekciju minimuma praktiska veikšana un teorētisko kritēriju skaidrojums  6
Mamogrāfijas izmeklējuma simulācija  1
Datortomogrāfijas izmeklējuma simulācija   1
Magnētiskās rezonanses izmeklējuma simulācija  1
Klīniskās situācijas uzdevumi 3
Pacientu aprūpe rentgenoskopiskajā izmeklējumā (piem., irigoskopijā)   1
Procedūru tehnikas pielietojums pacientu aprūpē radioloģijā (piem., kontrastvielu sagatavošana un ievadīšana)  2
Kopā 100

Plašāk iepazīties ar pārbaudījuma programmu.

Pārbaudījuma teorētiskā daļa un praktiskās daļas datortomogrāfijas izmeklējuma simulācija, magnētiskās rezonanses izmeklējuma simulācija tiek pildītas elektroniski LU telpās 2 reizes gadā; 

Pārbaudījuma praktiskā daļa, izņemot datortomogrāfijas izmeklējuma simulāciju un magnētiskās rezonanses izmeklējuma simulāciju, un klīnisko situāciju uzdevumi tiek veikti Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas praktisko nodarbību kabinetos, izmantojot atbilstošu aprīkojumu. 

Pārbaudījuma rezultāts tiek paziņots katram eksaminējamajam individuāli dienā, kad pārbaudījuma praktiskā daļa tiek kārtota. 

Lai pieteiktos pārbaudījumam, lūdzu aizpildiet reģistrācijas anketu 

Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu un aicinājumu veikt maksājumu. 

Pakalpojuma izmaksas un maksāšanas kārtība: 

Samaksa jāveic ar pārskaitījumu saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi uz LU bankas kontu. Pēc samaksas saņemšanas personai uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti pieejas dati LU e-studiju videi. 

Pakalpojums Cena, EUR (ar PVN) 
Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude radiogrāferiem – treniņu tests (1 teorētiskajam testam)   20,00 
Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude radiogrāferiem 264,00 
 

Rekvizīti maksājuma veikšanai: 

Latvijas Universitāte  
Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669 
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218 
PVN reģ.nr.: LV 90000076669 
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
Kods: RIKOLV2X 
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423 

PIEZĪME: pārskaitījuma maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSA PAR RADIOGRĀFERU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĪJUMU 

Kontaktpersona: 

Ainārs Bajinskis 
LU MF asociētais profesors 
Tel.: 67033817 
e-pasts: ainars.bajinskis@lu.lv 
Adrese: Jelgavas iela 3, Rīga (330. telpa) 

Pieteikties