Optometristu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) rīko profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums), kas paredzēts tiem redzes speciālistiem, kuri ieguvuši optometrista kvalifikāciju vairāk kā pirms pieciem gadiem un kuriem nav derīga sertifikāta, bet ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.

Pārbaudījums ietver teorētisko zināšanu pārbaudi rakstiska testa veidā, kur katram eksaminējamam jāatbild uz 100 daudzizvēļu jautājumiem:

Jautājumu temats Jautājumu skaits
Redzes funkciju traucējumi un to novērtēšana 30
Specifiskie redzes traucējumu gadījumi 20
Acs anatomija, slimības un farmakoterapija 20
Korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana 25
Redzes rehabilitācija 5
KOPĀ 100
 

Plašāk iepazīsties ar pārbaudījuma programmu​​​​​​.

Pārbaudījums tiek pildīts elektroniski LU telpās katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā.
Pārbaudījuma rezultāts katram eksaminējamam individuāli tiek paziņots tajā pašā dienā, kad pārbaudījums ticis kārtots.

Lai pieteiktos pārbaudījumam, lūdzu aizpildiet reģistrācijas anketu.

Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu un aicinājumu veikt maksājumu.

Pakalpojuma izmaksas un maksāšanas kārtība:

Samaksa jāveic ar pārskaitījumu saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi uz LU bankas kontu. Pēc samaksas saņemšanas personai uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti pieejas dati LU e-studiju videi.

Pakalpojums Cena, EUR (ar PVN)
Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude optometristiem – treniņu testi (5 testiem) 25,00
Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude optometristiem 70,00

 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Latvijas Universitāte 

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

PIEZĪME: pārskaitījuma maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSA PAR OPTOMETRISTU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĪJUMU

Kontaktpersona:
Gatis Ikaunieks
LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas 
asociētais profesors
Tel.: 67033940
e-pasts: gatis.ikaunieks@lu.lv
Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga (430. telpa)

Pieteikties