Medicīna

Elektrokardiogrāfija II

Kursa mērķis - apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Kursu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās.

Kursu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.

Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās  grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms.

Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā.

Kursa beigās ir ieskaite, kur katram kursantam jāapraksta trīs EKG par kursā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms - 40 stundas

Programmas vadītājs – Silvija Hansone

Kontaktpersona – Gunta Mežakunga

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Raiņa bulvāris 19, 417. kab., Rīga

Tālrunis: 67034496, 26599035

e-pasta adrese: gvc@lu.lv

Piesakoties, lūgums norādīt arī savu specialitāti.

Programmas norises laiks:

2.novembris 2018.gads          17.00-20.00           (426.auditorijā)

3.novembris 2018.gads           9.00-15.00            (240.auditorijā)

9.novembris 2018.gads          17.00-20.00           (426.auditorijā)

10.novembris 2018.gads         9.00-15.00            (240.auditorijā)

23.novembris 2018.gads        17.00-20.00           (240.auditorijā)

24.novembris 2018.gads         9.00-15.00            (240.auditorijā)

30.novembris 2018.gads        17.00-20.00           (240.auditorijā)

1.decembris 2018.gads            9.00-15.00            (240.auditorijā)

 

Programmas norises vietaRaiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669

Konta Nr.:  LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
kods NDEALV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MF Tālākizglītības centrs, Tālākizglītības kursi- ”Elektrokardiogrāfija II