Studiju programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Šeit studējot, tu izkopsi spējas organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. Studiju process ir veidots ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās.  Bibliotēkzinātne un informācija ir vienīgā akreditētā maģistra līmeņa studiju programma Latvijā.

 

1. gads
Studiju kursi, kas palīdzēs uzsākt rakstīt maģistra darbu – vairāki kursi par komunikācijas zinātnes, informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijām, pētniecības metožu, terminoloģijas un nozares normatīvās bāzes kursi. Pirmajā studiju gadā tiek piedāvāti arī studiju kursi, kas saistīti ar informācijas pakalpojumu sniegšanu un informācijas institūciju pārvaldību.

2. gads
Šajā studiju gadā būs studiju kursi, kas saistīti ar datu apstrādi, lasīšanas teorētiskajiem konceptiem, bibliofiliju.

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?

Programmā kā pasniedzēji strādā augstas klases nozares profesionāļi. Vairākus studiju kursus pasniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Studenti dodas mācību ekskursijās uz dažādām informācijas institūcijām.

Pēc programmas absolvēšanas ir iespējas veidot karjeru bibliotēkās un citās informācijas pārvaldības institūcijās, valsts un privātajos uzņēmumos, kur nepieciešams atlasīt, meklēt, organizēt un izplatīt informāciju, kā ekspertam vai struktūrvienības vadītājam.  

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek ceturtdienās, piektdienu pēcpusdienās un sestdienās.
PLK (pilna laika klātiene) – 2350 EUR gadā.
PLK (pilna laika klātienes) 2021. gada rudens semestrī 1. kursā ir 13 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā

Vispārīgā informācija

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700) + vidējā svērtā atzīme (15 x 10 = 150) + noslēguma darba atzīme (15 x 10 = 150); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300; LU bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2021./2022. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Informācijas pārvaldība” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv