Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) studiju fokusā ir sabiedrība un informācija. Te var apgūt informācijas gadsimtam būtiskās zināšanas un prasmes četrās nozīmīgās studiju nozarēs: komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, informācijas pārvaldībā un bibliotēkzinātnē, kā arī socioloģijā. Fakultātē iegūstamās zināšanas ir īpaši svarīgas laikā, kad sabiedrībā notiek lielas izmaiņas, un informācijas aprite kļūst tik intensīva un nozīmīga kā nekad iepriekš cilvēces vēsturē.

SZF piedāvā mūsdienīgu un kvalitatīvu akadēmisko augstāko izglītību visos trijos studiju līmeņos, teorētiskos lekciju kursus apvienojot ar praktiskām nodarbībām. SZF studenti mācās izprast sabiedrību un komunikācijas procesus, orientēties informācijas plūsmā un pārzināt informācijas avotus, un – galvenais – izkopt kritisko domāšanu. Vienlaikus ar lekcijām ikviens students ir aicināts iesaistīties un praktiski darboties SZF televīzijā, žurnālistikas portālā, multimediju studijā, debašu klubā un vasaras skolās.

Progresu un pārmaiņas nerada tikai laboratorijas vai rūpnīcas – tam jānotiek arī prātos! SZF sniedz zināšanas, ar ko vienmēr un visur var spēt atrast, analizēt, izprast, ietekmēt un radīt informāciju, viedokli vai notikumus.

Dekāns

Prof. Jānis Ikstens