Apakšprogramma – Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija: svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 56 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 30.05.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 3 semestri (1,5 gadi)
Realizācijas vieta: Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas, Tukuma, Ventspils filiāles

Vasaras uzņemšana 2019: Alūksnes, Jēkabpils, Kudīgas, Madonas un Tukuma fiiālēs

Studiju maksa gadā - 1300 EUR

Studiju vietu skaits uzņemšanai: 50 maksas studiju vietas katrā filiālē
Minimālais studentu skaits: 15 studenti katrā filiālē

Vispārīgie nosacījumi

Uzņemšanas nosacījumi:

Bez iestājpārbaudījuma;

Iepriekšējā izglītība: profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnē, kas atbilst 26.08.2014. “Noteikumu par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 31. punkta prasībām; profesionālā augstākā izglītība zinātnes nozarē, kas atbilst 26.08.2014. “Noteikumu par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 31. punkta prasībām un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts; akadēmiskā augstākā izglītība un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts;

Papildu nosacījums: krievu valodas prasme, kuru apliecina krievu valodas apguve vismaz 70 % centralizētā eksāmena rezultātā vai gada vai eksāmena vērtējums, kas nav zemāks par 7 (labi) iepriekšējās izglītības dokumentā.