Skolotājs logopēds

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija: skolotājs logopēds
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 72 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 11.06.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 4 semestri (2 gadi)
Realizācijas vieta: Alūksnes, Cēsu, Kuldīgas filiāles

Vasaras uzņemšana 2019: Alūksnes, Cēsu, Kudīgas fiiālēs

Studiju maksa gadā - 1300 EUR

Studiju vietu skaits uzņemšanai: 50 maksas studiju vietas katrā filiālē
Minimālais studentu skaits: 15 studenti katrā filiālē

Uzņemšanas nosacījumi:

Vispārīgie nosacījumi

Bez iestājpārbaudījuma;

Iepriekšējā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā.