Apakšprogramma – Pirmsskolas izglītības skolotājs

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija:
pirmsskolas izglītības skolotājs
Iegūstamais grāds
: profesionālais maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā
Studiju programmas direktore:
prof. Beatrise Garjāne
Studiju programmas apjoms kredītpunktos:
92 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz
30.05.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Studiju programmas forma:
NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums:
5 semestri (2,3 gadi)
Realizācijas vieta:
Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas, Tukuma, Ventspils filiāles

Ziemas uzņemšana 2019: Kudīgas un Tukuma fiiālēs

Studiju maksa gadā - 1425 EUR

Uzņemšanas nosacījumi:

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (iestājreferāts) (1 x 1000 = 1000)

Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts