Apakšprogramma – Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija: svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā
Studiju programmas direktore: prof. Beatrise Garjāne
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 92 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 30.05.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 5 semestri (2,2 gadi)
Realizācijas vieta: Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas, Tukuma, Ventspils filiāles

Vasaras uzņemšana 2019: Alūksnes, Bauskas, Jēkabpils, Kudīgas, Madonas, Tukuma un Ventspils fiiālēs

Studiju maksa gadā - 1450 EUR

 

Vispārīgie nosacījumi

Uzņemšanas nosacījumi:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (iestājreferāts) (1 x 1000 = 1000)

Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts

Papildu nosacījums: angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm