Apakšprogramma – Skolotājs logopēds

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija: skolotājs logopēds
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā
Studiju programmas direktore: prof. Beatrise Garjāne
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 92 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 30.05.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 5 semestri (2,4 gadi)
Realizācijas vieta: Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas, Tukuma, Ventspils filiāles

Vasaras uzņemšana 2019: Alūksnes, Bauskas, Jēkabpils, Kudīgas, Madonas, Tukuma un Ventspils fiiālēs

Studiju maksa gadā - 1450 EUR

Uzņemšanas nosacījumi:

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (iestājreferāts) (1 x 1000 = 1000)

Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts