Skolas pedagoģija

Fakultāte:  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā
Studiju programmas direktore: prof. Inese Jurgena
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 40 kredītpunkti
Studiju programma ir akreditēta līdz 11.06.2019. studiju virzienā Izglītība, pedagoģija un sports
Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.
Studiju programmas forma: NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: 3 semestri (1,3 gadi)
Realizācijas vieta: Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas, Tukuma, Ventspils filiāles

Ziemas uzņemšana 2020: Alūksnes fiiālē

Studiju maksa gadā - 1450 EUR

Vispārīgie nosacījumi

Uzņemšanas nosacījumi:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (iestājreferāts) (1 x 1000 = 1000)

Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija; profesionālā bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija; otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pedagoģijas nozari) un pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pedagoģiskās darbības pamati” (B programmas) sertifikāts