Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Šajā programmā būs iespējams apgūt gan zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, lai sekmētu mācīšanos, gan apgūt zināšanas par psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos un kādas likumsakarības jāņem vērā, darbojoties digitālā vidē, kā sekmējama medijkompetences un digitālās kompetences attīstība. Studiju procesā būs iespējams diskutēt par digitālās vides tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem un modelēt mācību uzdevumus, kur apgūt nepieciešamās kompetences tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies kā darboties ar izglītojošo robotiku, kā izmantot virtuālās realitātes piedāvātās iespējas, kā darboties ar 3D printeriem, kā veidot mājas lapas un izstrādāt mācīšanās platformas. Studentiem tiks nodrošināta iespēja apgūt informācijas arhitektūras principus un citas aizraujošas zināšanas, kuras pārbaudīt praksē izglītības vidē.

Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem  pārtapt par to lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai veicinātu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmē viedās sabiedrības attīstību. Tieši izglītības sistēma ir pamats, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams gan pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantotu to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

 

Studiju programmas direktore

prof. Linda Daniela

Darba iespējas: var strādāt par skolotāju*, interešu izglītības pedagogu, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāju, izglītības metodiķi

* ja ir iepriekš iegūta skolotāja kvalifikācija, vai maģistra darbs tiek izstrādāts kādas jomas metodoloģijā

pilna laika klātienē 2 gadi (80 KP)

Maģistra grāds izglītības zinātnēs