Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai"

Programma ir licencēta 2020. gada 15. maijā. Uzņemšana programmā notiek jau 2020/2021. studiju gadā.

Šajā programmā būs iespējams apgūt gan zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, lai sekmētu mācīšanos, gan apgūt zināšanas par psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos un kādas likumsakarības jāņem vērā, darbojoties digitālā vidē, kā sekmējama medijkompetences un digitālās kompetences attīstība. Studiju procesā būs iespējams diskutēt par digitālās vides tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem un modelēt mācību uzdevumus, kur apgūt nepieciešamās kompetences tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies kā darboties ar izglītojošo robotiku, kā izmantot virtuālās realitātes piedāvātās iespējas, kā darboties ar 3D printeriem, kā veidot mājas lapas un izstrādāt mācīšanās platformas. Studentiem tiks nodrošināta iespēja apgūt informācijas arhitektūras principus un citas aizraujošas zināšanas, kuras pārbaudīt praksē izglītības vidē.

Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem  pārtapt par to lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai veicinātu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmē viedās sabiedrības attīstību. Tieši izglītības sistēma ir pamats, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams gan pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantotu to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

 

Studiju programmas direktore

prof. Linda Daniela

Darba iespējas: var strādāt par skolotāju*, interešu izglītības pedagogu, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāju, izglītības metodiķi

* ja ir iepriekš iegūta skolotāja kvalifikācija, vai maģistra darbs tiek izstrādāts kādas jomas metodoloģijā

pilna laika klātienē 2 gadi (80 KP)
Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 2100 EUR
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas
Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība vismaz 120 KP apjomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) +  noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju motivācijas apliecinājumam (1 x 300 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300).

Papildu iestājpārbaudījumam pretendents iesniedz dzīves gājuma aprakstu (CV) un ja ir, tad: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs vai par publikāciju/ām zinātniskā izdevumā; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi, kas gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko risinājumu vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju.