Studiju programmas ietvaros tiek piedāvāta motivējoša kvalifikāciju ieguve, t.i., izglītības darba vadītāja un viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija. Studiju programmai nav līdzvērtīgas studiju programmas Latvijā. kā uzsver darba devēji, "... jaunam skolotājam šāda veida studiju programma ir ļoti motivējoša, jo, lai kļūtu par skolas direktoru, ir nepieciešama pedagoģiskā pieredze, līdz ar to jaunais speciālists ar pavisam citu atdevi strādās skolā par skolotāju".

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves

Pilna laika klātiene - 4 gadi (8 semestri)

Nepilna laika klāteine - 4.5 gadi (9 semestri)

Studiju maksa gadā - 1900 EUR

12 budžeta vietas

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā

Vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
Iestājpārbaudījums

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Iestājpārbaudījums

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences pedagoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem 2019. gadā.