Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes (LU) struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes  izglītības zinātnes un psiholoģiju –,  kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomuFakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. PPMF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā. Fakultāte piedāvā topošajiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta “Skola 2030” koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no pirmskolas līdz vidusskolai. Pašlaik fakultātes programmās studē vairāk nekā 4000 studentu budžeta un maksas studiju vietās akadēmiskajās un profesionālajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Pieredzējuši skolotāji un psihologi var pilnveidot savas kompetences un apgūt dažādās profesionālās tālākizglītības programmas. PPMF dinamiski līdzdarbojas Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņu procesā, sekmējot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību, studiju procesā savienojot novatoriskas teorētiskās studijas ar praksi. Fakultātes docētāji ir iesaistīti daudzveidīgos starptautiskos akadēmiskos un zinātnes projektos, kuros līdzdarbojas arī studenti.  Izglītības, psiholoģijas un mākslas sintēze veido stabilu pamatu inovatīvu ideju īstenošanai. Docētāji – pedagogi, psihologi, valodnieki, informātikas un izglītības vadības speciālisti, dizaineri un citi mākslinieki – ir unikāls speciālistu savienojums, kas rada īpašu izaugsmes vidi studentiem – topošajiem kolēģiem. Ikviena fakultātē iegūtā profesija ļauj konkurēt darba tirgū, jo studiju process veicina radošu un kritisku domāšanu, personības straujāku izaugsmi, prasmi strādāt ar cilvēkiem un iedvesmot tos.

Dekāne