Māszinības - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās kompetences, zinātiski pētnieciskās prasmes, kā arī spējas kristiski izvērtēt un pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinībās. 

Studijas sniedz padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veicina māsu profesionālo izaugsmi un vairo intelektuālo portenciālu. Absolventi gūst prasmes nozares izglītības vadībā un spēj nodrošināt pedagoģiskos procesus augstskolās.
 

Programmas direktors

Asoc. prof. Igors Ivanovs

2 gadi jeb 4 semestri
ES un EEZ pilsoņiem - 1700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 6400 EUR/gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju "Māsa". Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija "Māsa" un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)