Māszinības - maģistra studiju programma

Programmas direktors

Asociētais profesors Igors Ivanovs

2 gadi jeb 4 semestri

ES un EEZ pilsoņiem - 1600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem - 6400 EUR/gadā.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas

Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Iepriekšējā izglītība:

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju "Māsa". Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija "Māsa" un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)