Epidemioloģija un medicīniskā statistika - maģistra studiju programma

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus Latvijas un Baltijas veselības sistēmai reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.

Studiju programma ir licencēta 2020. gada 1. jūlijā.

Programmas direktore

Studiju programmas absolventi var strādāt visplašākajā organizāciju spektrā, tai skaitā, pētniecības institūcijās, ārstniecības iestādēs un valsts pārvaldes iestādēs (piemēram, ministrijās vai to pakļautībā esošajās iestādēs). Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
ES un EEZ pilsoņiem – 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6000 EUR/gadā
Veselības zinātņu maģistra grāds sabiedrības veselībā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) +  noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (15 x 20 = 300)