Medicīna un farmācija - doktora studiju programma

Studijas iespējamas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija.

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē (PLK)

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika klātienē (NLK)

ES un EEZ pilsoņiem: 2300 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem: PLK – 7920 EUR/gadā, NLK – 6336 EUR/gadā.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī- 4 budžeta vietas pilna laika klātienē

Bioloģijas doktora zinātniskais grāds, Medicīnas doktora zinātniskais grāds, Farmācijas doktora zinātniskais grāds

Iepriekšējā izglītība:

maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit