Zobārstniecība - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Zobārstniecības studiju programma sagatavo kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi uzsāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā. Sekmīgi apgūstot programmu students iegūst kompetences zobu un mutes stāvokļa izmeklēšanā, iegūto datu dokumentēšanā, mutes, sejas un žokļu rajona slimību diagnostikā un ārstēšanas plānošanā, zobu formas, funkcijas un estētikas atjaunošanā u. c. Studentam ir pilnīgas zināšanas par veselu un bojātu zobu, alveolāro izaugumu, mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu struktūru un funkcijām, to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli, fizisko un sociālo labklājību.

 

Programmas direktora p.i.

Studiju laikā jāapgūst obligātie (A daļas kursi/moduļi) 191 kredītpunktu apjomā: Filozofija un kognitīvās zinātnes, Profesionālā ētika zobārstniecībā, Neorganiskā ķīmija, Organiskā  ķīmija, Bioķīmijas pamati, Nozares angļu valoda mediķiem, Nozares svešvaloda zobārstiem, Latviešu valoda topošajiem (ārzemju) mediķiem, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Psiholoģija, Šūnu bioloģija, Iedzimtas slimības, Histoloģija, Fizioloģija I, Fizioloģija II, Medicīnas embrioloģija, Vispārējā patoloģija, Farmakoloģija un Imunoloģija I, Mikrobioloģija, Sabiedrības veselība, Epidemioloģija, Uztura mācība, Orālā anatomija, Orālā fizioloģija, Biomateriāli zobārstniecībā, Propedeitika zobārstniecībā, Mutes un sejas žokļu radioloģija, Profilakse un mutes veselības veicināšana, Ortodontija, Orālā patoloģija, Orālā mikrobioloģija, Orālā farmakoloģija, Uzturs un mutes veselība, Diagnostika un ārstēšanas plānošana, Preventīvā zobārstniecība, Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas, Orālā ķirurģija/sāpju kontrole, Orālā medicīna, Periodontoloģija, Karioloģija, Endodontija, Protezēšana, Bērnu zobārstniecība, Gerodontoloģija.

Moduļi:

  • Muskuļu un skeleta sistēma;
  • Elpošanas, gremošanas, izvadorgānu un cirkulatorās sistēmas;
  • Imunoloģija II;
  • Hematoloģija;
  • Sensorā sistēma;
  • Endokrinoloģija;
  • Neiroloģija.

Ierobežotās izvēles (B) daļā jāapgūst kursi 4 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles (C) daļā paredzēti kursi citās nozarēs 5 kredītpunktu apjomā. 

Paredzēta klīniskā prakse, 7. un 10. semestrī. Studijas noris angļu valodā.

Pēc diploma un profesionālā sertifikāta iegūšanas studiju programmas "Zobārstniecība” absolvents ir tiesīgs uzsākt patstāvīga darba gaitas gan veselības centros, privātpraksēs, gan izveidot savu praksi.

5 gadi jeb 10 semestri
15000 EUR/gadā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā
CE angļu valodā
CE latviešu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada atzīme ķīmijā
gada atzīme bioloģijā
gada atzīme angļu valodā

vai

gada atzīme dabaszinībās
gada atzīme angļu valodā

Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”)

2) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei angļu valodā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”); atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par vispārīgo noacījumu 1.16.1. punktā noteikto. Angļu valodas prasmes prasības ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, ir noteiktas vispārīgo nosacījumu 1.15. punktā.