Ārstniecība - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  • Studiju programma ir veidota balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – studiju centrā ir students;
  • Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta;
  • Studiju programma ir vispusīga, jo atšķirībā no specializētajām augstskolām papildu piedāvā kursu izvēli, dodot iespēju apgūt arī citu zinātņu nozaru priekšmetus (tas ir iespējams tikai klasikā tipa universitātē, kur tie visi ir pārstāvēti), piemēram, svešvalodas, psiholoģiju, ekonomiku un tiesības, kas jaunajiem speciālistiem ļauj daudz veiksmīgāk konkurēt darba tirgū un veidot karjeru;
  • Studentiem jau no pirmā kursa ir iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo LU ir zinātnes universitāte;
  • Ārstniecības programma – topošajiem ārstiem intensīva prakse sākas jau trešajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Turklāt prakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks, nekā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu praktizēšanu, nevis tikai novērojumus.

Programmas direktors

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 222 kredītpunktu apjomā – Normālā anatomija, Neorganiskā ķīmija, Ievads šūnu bioloģijā, Medicīniskā latīņu valoda, Ievads medicīnas studijās, Psiholoģija, Fizika, Organiskā ķīmija, Vispārējā un speciālā histoloģija, Ģenētikas pamati, Bioķīmijas pamati, Medicīnas embrioloģija, Cilvēka fizioloģija, Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija, Parazitoloģija, Imunoloģija, Vispārējā patoloģija, Molekulārā ģenētika, Farmakoloģija, Iekšķīgo slimību propedeitika, Vides veselība, Vizuālā diagnostika, Ķirurģijas elementi, Iekšķīgās slimības, Orgānu un sistēmu patoloģija, Dzemdniecība, Dermatoveneroloģija, Sabiedrības veselība un epidemioloģija, Pediatrija, Ginekoloģija, Infekcijas, Ķirurģija, Neiroloģija, Uroloģija, Medicīnas vēsture un ētika, Narkoloģija, Oftalmoloģija, Otorinolaringoloģija, Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna, Specializētā ķirurģija un anestezioloģija, Psihiatrija, Neiroķirurģija, Ortopēdija. B kursi jāapgūst 10 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 8 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskās aprūpes pamati (prakse) (5.semestris), Klīniskā prakse (5., 7., 8., 10., 11.semestris); Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse) (6.semestris); Mācību prakse ģimenes medicīnā (12.semestris); Mācību prakse iekšķīgajās slimībās (12.semestris); Mācību prakse ķirurģijā (12.semestris).

Starptautiskā sadarbība ERASMUS ir ar Helsinku Universitāti (Somija), Florences Universitāti un Bari Universitāti (Itālija), Plovdivas Medicīnas Universitāti (Bulgārija), Tesaloniku Universitāti (Grieķija), Koimbras Universitāti (Portugāle), Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utrehtas Universitāti (Nīderlande), Tuzlas Universitāte (Bosnija&Hercogovina). Darba iespējas: turpināt studijas rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, kā arī stāties doktorantūrā.

Turpināt studijas rezidentūrā vai doktorantūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā.

6 gadi jeb 12 semestri

Studiju maksa 1. studiju gadā - 2900 EUR.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 35 budžeta vietas

Ārsta grāds

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā 
gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās 
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā 
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos 

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam 1) bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās

Papildu punkti: LU Jauno mediķu skolas absolventi 2018. un 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2016. un 2017. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas olimpiādes 1.-3. pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā.