Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma DARBA AIZSARDZĪBA

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba aizsardzības speciālistu kā mērķtiecīgu personību, kura spēj organizēt, izveidot un vadīt darba drošības sistēmu uzņēmumā un spēj iesaistīt strādājošos savas darba vides uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Studiju laikā studenti iegūst zināšanas darba tiesību pamatos, darba aizsardzības likumdošanas aktos, darba vides riska faktoru novērtēšanā, arodveselības pamatos, darba ergonomikas pamatos.

Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, kā arī sekmīgi konkurēt darba tirgū kā darba aizsardzības speciālistam

2,5 gadi nepilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti

Studiju maksa gadā - 1100 EUR

Darba aizsardzības speciālists

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiek no 25. jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv .
Uzzini vairāk

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā, vai CE ķīmijā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos