Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma DARBA AIZSARDZĪBA

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba aizsardzības speciālistu kā mērķtiecīgu personību, kura spēj organizēt, izveidot un vadīt darba drošības sistēmu uzņēmumā un spēj iesaistīt strādājošos savas darba vides uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Mārtiņš Pužuls

Studiju laikā studenti iegūst zināšanas darba tiesību pamatos, darba aizsardzības likumdošanas aktos, darba vides riska faktoru novērtēšanā, arodveselības pamatos, darba ergonomikas pamatos.

Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, kā arī sekmīgi konkurēt darba tirgū kā darba aizsardzības speciālistam

2 gadi 3 mēneši nepilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti

Studiju maksa gadā - 1100 EUR

Darba aizsardzības speciālists

Uzņemšanas nosacījumu projekts 2020. gadam

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos