Par Juridisko fakultāti

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir lielākā, tradīcijām un sasniegumiem tiesību zinātnē bagātākā juridiskās izglītības sniedzēja Latvijā. Tās docētāji līdzās akadēmiskajam un zinātniskajam darbam aktīvi profesionāli darbojas arī jurisprudencē - ir tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti, notāri un dažādu valsts institūciju vadītāji. Juridiskās fakultātes absolventi ir sabiedrībā ievērojami un veiksmīgi juristi.

Video

Dekāne

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga