Orientālistika - maģistra studiju programma

Programma sagatavo augsta līmeņa Āzijas studiju speciālistus ar labām zināšanām gan par visu Āzijas reģionu, gan par izvēlētā reģiona (Ķīnu, Japānu vai Tuvajiem Austrumiem) valodu un kultūru. Programma sniedz iespēju apgūt arābu, japāņu, korejiešu, ķīniešu vai turku valodas prasmes augstākajā līmenī. Programmā ir izmantota starpdisciplinārā pieeja, kas attīsta zinātniskā darba iemaņas un stiprina konkurētspēju mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Programmas direktors

Dr. hist., prof. Kaspars Kļaviņš

Orientālistikas MSP piedāvā padziļinātas akadēmiskas studijas vairākos virzienos:

  • Āzijas reģionālā kultūra un sabiedrība: Ķīna, Japāna, Koreja, Tuvie Austrumi;
  • Rakstiskā un mutiskā tulkošana

Ir iespēja izvēlēties kādu no  valodu moduļiem:

  • Tuvo Austrumu studijas: arābu vai turku valoda un Tuvo Austrumu reģiona studijas;
  • Sinoloģija: ķīniešu vai korejiešu valoda un Austrumāzijas reģiona studijas;
  • Japānas studijas: japāņu valoda un Japānas studijas

Pabeidzot programmu, absolventiem ir prasmes tekoši runāt, lasīt un tulkot no/uz izvēlēto valodu (arābu, turku, japaņu vai ķīniešu). Ir teicamas iemaņas akadēmiskajā pētniecībā, kas ļauj pievērsties tālākai kvalifikācijas celšanai un zinātniskiem projektiem gan Rietumu, gan arī Āzijas valstīs.

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2300EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – 3300EUR/gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī budžeta vietas - 9
Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Āzijas studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi);

Papildu nosacījums: prasme kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām atbilstoši specializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par valodas apguvi vidējā līmenī (divu – trīs gadu studijas); ķīniešu valodas prasmi var apliecināt arī HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – vismaz 4. līmenis, japāņu valodas prasmi – JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) – vismaz N3 līmenis, arābu un turku valodu prasmi – TELC (European Language Certificates) – vismaz B1, korejiešu valodas prasmi – vismaz TOPIK 1. līmenis.

Studiju programmas metodiķe Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv

 

Uzņemšanas grafiks maģistra līmeņa studijās fakultātēs 2023./2024. ak. gadam