Konferenču tulkošana - profesionālā maģistra studiju programma

Programma sniedz iespēju praktiski apgūt tulka profesiju augstākā līmenī, attīstīt analītisko domāšanu, izkopt pārliecinošu runas prasmi, spējas risināt problēmas un veikt radošu tulkojumu. Programma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar ES institūcijām, un tās pamatmērķis ir sagatavot profesionālus tulkus darbam ES tulkošanas tirgū.

Programmā ir šādas apakšprogrammas:

  • angļu – latviešu : latviešu – angļu;
  • angļu – vācu – latviešu : latviešu – angļu – vācu;
  • angļu – franču – latviešu : latviešu – angļu – franču.

Uzņemšana maģistra studiju programmā notiek reizi divos gados. Nākošā uzņemšana — 2021. gada rudens semestrī.
 

Programmas direktors

Dr. habil. philol., prof. Andrejs Veisbergs

Mutvārdu tulkošanas dažādas formas – sinhrono un secīgo tulkošanu, stilistiku, latviešu valodu, dažādus leksikas slāņus, publisko runu, terminoloģijas pārvaldību.

Tulka darbs ES  institūcijās, vai nu kā štata darbiniekam vai ārštata tulkam. Ārštata (freelance) darbs ārzemēs un Latvijā. Darbs valsts iestādēs, valsts un privātuzņēmumos.

Elīna Šime

Pabeidzot studijas profesionālajā maģistra studiju programmā Konferenču tulkošana, veiksmīgi nokārtoju ES akreditācijas eksāmenu un pašlaik kā ārštata tulce strādāju Eiropas Savienības institūcijās. Mutiskā tulkošana Briselē ir ne tikai labi atalgots darbs. Tās ir daudzveidīgas darbadienas. Tā ir nepārtraukta mācīšanās, jaunu valodu apguve un tēmu dažādība. Tie ir patīkami kolēģi gan no Latvijas, gan no citām valstīm. Tas viss padara tulces darbu Briselē par saistošu un interesantu.

pilna laika klātiene - 2 gadi

2019. rudens semestrī maksas vietas - 10. Studiju maksa gadā - 2000 EUR

2019. gada rudens semestrī budžeta vietas - 18

Profesionālā maģistra grāds konferenču tulkošanā un Tulks

Uzņemšana maģistra studiju programmā notiek reizi divos gados. Nākošā uzņemšana — 2021. gada rudens semestrī.

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas ļoti labas attiecīgo svešvalodu zināšanas un izcilas latviešu valodas zināšanas, 2) dzīves gājuma apraksts (CV);

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu - latviešu : latviešu - angļu; angļu – vācu - latviešu : latviešu - angļu - vācu; angļu – franču - latviešu : latviešu – angļu – franču. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma

Studiju programmas metodiķe Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv

Programmā studentu uzņemšana notiek katru otro gadu, nākamā uzņemšana - 2019. gada vasarā.