Par Humanitāro zinātņu fakultāti

Filoloģijas studijām Latvijas Universitātē (LU) ir senas un noturīgas tradīcijas jau kopš LU dibināšanas 1919. gadā. Pašlaik Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) studentu, mācībspēku un pētnieku skaita ziņā ir viena no lielākajām LU fakultātēm. Bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas piedāvā deviņas HZF nodaļas:  Latvistikas un baltistikas nodaļa, Anglistikas nodaļa, Āzijas studiju nodaļa, Ģermānistikas nodaļa, Klasiskās filoloģijas nodaļa, Antropoloģijas studiju nodaļa, Romānistikas nodaļa, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. Fakultāte sagatavo akadēmiski un profesionāli izglītotus tulkus un tulkotājus, valodu pasniedzējus, redaktorus, valodniecības, literatūrzinātnes, teātra zinātnes, folkloristikas un antropoloģijas nozares speciālistus. Studiju kvalitāti garantē programmu starptautiskā akreditācija, profesoru un citu mācībspēku augstā kvalifikācija, kā arī studentu starptautiskās mobilitātes plašās iespējas.