Par Humanitāro zinātņu fakultāti

LU Humanitāro zinātņu fakultātes sākotne meklējama jau 1919. gadā, kad Latvijas Universitātē tiek dibināta Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kurā iespējams studēt baltu valodas, latviešu literatūru un kultūru.

Šodien LU Humanitāro zinātņu fakultāte ir vadošais centrs Latvijā, kur iespējams padziļināti studēt un pētīt ne tikai baltu (latviešu, lietuviešu) un klasiskās (latīņu, sengrieķu) valodas, literatūru un kultūru, bet arī plašu svešvalodu spektru: angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu, portugāļu, jaungrieķu, norvēģu, zviedru, somu, igauņu, lībiešu, čehu, poļu, krievu valodu, kā arī, sekmējot starpkultūru komunikāciju un valodu apguvi Austrumu kultūru kontekstā, – arābu, korejiešu, ķīniešu un japāņu valodu un šo zemju kultūru.

Fakultāte sagatavo akadēmiski un profesionāli izglītotus nozares speciālistus, kas sekmīgi veido savu karjeru tulkošanā, valodu mācīšanā, radošajā rakstniecībā un kritikā, rediģēšanā un dažādu tekstu veidošanā, valodu tehnoloģiju un terminoloģijas izstrādes jomā, muzeoloģijā, ārlietu sektorā, pētniecībā un citās jomās vietējā un starptautiskā darba tirgū uzņēmumos, kur nepieciešami speciālisti ar teicamām svešvalodu un latviešu valodas zināšanām. 

Studiju kvalitāti garantē programmu starptautiskā akreditācija, akadēmiskā personāla augstā kvalifikācija, ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste, kā arī studiju un personāla starptautiskās mobilitātes plašās iespējas.