Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kura piedāvā pilnvērtīgas fizikas, matemātikas un optometrijas studiju programmas visos trīs līmeņos. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē ir nodrošināta iespēja mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, kuri ir atzīti arī starptautiski. Turklāt jau no pirmā kursa studenti var iesaistīties plašā un daudzveidīgā pētniecībā, iegūstot vērtīgu pieredzi, zināšanas un prasmes, ko augsti vērtē darba devēji.

Video