Medicīna un farmācija - doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Programmas direktors

Medicīnas un veselības zinātnes:

  1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija;
  2. Klīniskā medicīna;
  3. Veselības un sporta zinātnes;
  4. Medicīniskā biotehnoloģija;
  5. Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīnas ekspertīze.

(Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm")

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē (PLK)
ES un EEZ pilsoņiem: 2400 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem: PLK – 8100 EUR/gadā
Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs tai skaitā farmācija, vai zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) klīniskajā medicīnā, vai Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) veselības un sporta zinātnēs, vai Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) medicīniskajā biotehnoloģijā, vai Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) tiesu medicīniskajā ekspertīzē

Maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grads.

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās. Uzņemšanas kritēriji šeit.