Par datorikas fakultāti

Datorikas fakultāte sniedz akadēmisko un profesionālo izglītību un veic pētījumus datorzinātnē. Fakultātes studiju programmas ir Latvijas darba devēju un Eiropas izglītības ekspertu atzītas un apbalvotas ar Eiropas kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”. Studentiem ir iespēja gūt vispusīgas pamatzināšanas datorikā un izvēlēties specializāciju datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, programinženierijā, informācijas sistēmās, datoru inženierijā un datorikas didaktikā. Fakultātes mācībspēki ir zinoši gan teorijā, gan guvuši praktisku pieredzi industrijā, savukārt absolventi strādā Latvijas un citu valstu lielākajos uzņēmumos, veiksmīgos jaunuzņēmumos, valsts pārvaldē un citur.

Video

Dekāne

Prof., Dr.sc.comp. Zane Bičevska