Sabiedrības vadība

Maģistra studiju programmā studenti var apgūt sabiedrības vadībai nepieciešamo kompetenci ekonomikas, pārvaldes, tiesību, politikas, komunikāciju un ētikas jomā, kā arī attīstīt profesionālās, organizatoriskās un vadības prasmes, saskarsmes prasmes, prasmi mācīties, datorprasmi.

  • 1. gads: sabiedrības vadība, pētījumu metodes un organizācija, publiskās tiesības, publiskā sektora stratēģiskā vadīšana, makroekonomikas analīze, publiskās pārvaldes analīzes metodes, sociālekonomiskā analīze un prognozēšana, valsts pārvalde un pašvaldību darba organizācija, tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos, publiskā sektora un pašvaldību finanšu politika;
  • 2. gads: projektu vadīšana, personāla vadība, publiskās pārvaldes metodoloģiskais seminārs, pārmaiņu vadība publiskajā pārvaldē, publiskās pārvaldes komunikācija  u. c.

Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, tikties ar dažādu publiskās pārvaldes nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām problēmām. Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvji. Studenti var piedalīties dažādu valsts pārvaldes un pašvaldību politikas un stratēģisko dokumentu apspriešanā.

Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē (prakse šajā programmā nav obligāta) uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju, Itāliju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Čehiju, Spāniju, Zviedriju, Turciju u. c. Studenti arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros un studēt augstskolās dažādās pasaules valstīs (t. sk. ASV, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Krievijā u.c.) vai studēt vienu semestri kādā no ASV universitātēm, piesakoties ISEP apmaiņas programmai.

Maģistra studiju programmas absolventi strādā Latvijas Republikas Saeimā, Ministru prezidenta birojā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  un Zemkopības ministrijās, valsts kapitālsabiedrībās – VAS "Starptautiskā lidosta Rīga", VAS "Latvijas Pasts",  VAS "Latvijas Valsts ceļi", AS "Pasažieru vilciens", Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, republikas pilsētu un novadu pašvaldībās, Latvijas Universitātē, medijos un privātajā sektorā

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienas vakaru nedēļā un sestdienās
ES, EEZ, Šveices pilsoņiem un to ģimenes locekļiem; Ilgtermiņa rezidentiem ES – 2400 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2620 € gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 3 budžeta vietas.
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) sociālajās zinātnēs vai tām pielīdzināmās specialitātēs

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400; bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) sociālajās zinātnēs ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums publiskā sektora organizācijās (20 x 10 = 200)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķes: Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. +371 67034984, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv