Finanšu ekonomika (studiju ilgums: 2 semestri)

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.

Naudas teorija un politika, finanšu inženierija, finanšu risku analīze, finanšu vadība, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u. c.

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas saistīta ar dažādiem finanšu ekonomikas jautājumiem. Prakses vietas var būt valsts iestādes, uzņēmumi un bankas Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros.

Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, finanšu analītiķiem u. c. banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā vai kā pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā

1 gads; nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās
ES un EEZ pilsoņiem – 2200 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2420 € gadā.
Profesionālā maģistra grāds finanšu ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. +371 67034986, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv